Postup pri vrátení daní zo zahraničia

Mnohí Slováci pracujú v zahraničí a vzniká im nárok na vrátanie daní. Spoločnosť TJ-Legal už niekoľko rokov zamestnáva expertov na daňové záležitosti, ktorí vám ochotne pomôžu s vrátením daní z nasledujúcich krajín: Írsko, Veľká Británia, Holandsko, Nemecko, Rakúsku, Česká republika a Slovensko. Vrátanie daní z uvedených štátov môžete vybaviť aj online. Celý postup vrátenia daní je jednoduchý a stačí absolvovať niekoľko nasledujúcich krokov.

1. Žiadosť o vrátenie daní

V prvom kroku je potrebné uskutočniť online registráciu na našej webovej stránke. Ihneď po tom vám naši pracovníci zašlú príslušné refundačné podklady (formuláre) a podrobné inštrukcie k ich vyplneniu s podrobným postupom na vrátenie daní zo zahraničia. Pri online registrácii garantujeme všetkým našim klientom 100 % bezpečnosť a mlčanlivosť zachovávanú pri spracúvaní vašich osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej európskej legislatívy.

2. Zaslanie vyplnených formulárov

V ďalšom kroku je potrebné, aby ste nám všetky vyplnené podklady (formuláre) zaslali naspäť na našu emailovú adresu, prípadne ich priniesli osobne (zaslali poštou) na adresu našej spoločnosti na: TJ-Legal, s.r.o., Hlavná 133, 080 01 Prešov. Pri prijatí každej jednej žiadosti odosielateľa okamžite informujeme klienta o jej prijatí a začatí procesu spracovania žiadosti o vrátenie daní.

3. Koľko trvá, kým vám dane vrátia?

Zaslanú žiadosť o vrátenia daní štandardne spracúvame v priebehu 24 hodín po prijatí vami zaslaných a riadne vyplnených formulárov. Po kontrole správnosti vyplnených údajov ju obratom postupujeme príslušnému zahraničnému daňovému úradu. Priemerná lehota sa v prípade jednotlivých štátov líši, pričom na Slovensku sa lehota predlžuje o 1-3 dni v mesiaci február, kedy máme celkovo viac práce.

Priemerná lehota spracovania žiadosti na zahraničných daňových úradoch:
  • Írsko: 2 mesiace,
  • Veľká Británia: 1,5 – 3 mesiace,
  • Holandsko: 3 mesiace až 3 roky,
  • Nemecko: 3 – 6 mesiacov,
  • Česká republika: 1 – 1,5 mesiaca,
  • Slovensko: 40 dní od podania daňového priznania.

Upozornenie: Samotná dĺžka sa líši pri každej individuálnej žiadosti. Každá žiadosť je zahraničným daňovým úradom posudzovaná samostatne a rýchlosť vrátania daní závisí od aktuálneho pracovného vyťaženie príslušných finančných inštitúcií. V prípade, že sa štandardná dĺžka procesu predlžuje, s dotknutým daňovým úradom komunikujeme a snažíme sa o čo najrýchlejšie vybavenie platby. O uvedených krokoch v danom čase informujeme aj každého klienta, ktorého sa to týka.

Po schválení refundácie je klientovi zaslaná oficiálna kalkulácia (štandardne zasielame poštou). Daňový úrad vypočíta presný preplatok a my sa postaráme o jeho vrátanie na vami uvedený bankový účet alebo prostredníctvom poštovej služby. Spolu s peniazmi vám zašleme aj kompletné daňové vyúčtovanie. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, naši pracovníci vám ochotne poradia s vašimi dotazmi.

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru v podobe množstva spokojných a vracajúcich sa klientov a teším sa na spoluprácu s novými!