Široká ponuka kvalitných elektromotorov pre rôzne využitie

Elektromotor je elektrické zariadenie, ktoré premieňa elektrický prúd na mechanickú prácu. Respektíve na mechanický (rotačný) alebo lineárny pohyb pričom podľa toho rozlišujeme rotačné alebo lineárne motory. Elektromotor funguje na princípe elektromagnetizmu. V praxi však existujú aj motory založené na iných elektromechanických javoch. Napríklad elektrostatika alebo piezoelektrický jav a ďalšie.

História rotujúcich magnetických polí nazývaných aj ako Aragove rotácie siaha do prvej polovice 19. storočia. Spája sa s menom známeho francúzskeho fyzika Françoisa Araga. Od tohto času sme však ako ľudstvo už prešli veľký kus cesty. Elektromotory sa na nejaký čas stali integrálnou súčasťou mnohých našich životných oblastí. Spoločnosť KELHEIM pripravila pre záujemcov pestrú ponuku elektromotorov rôznych druhov, veľkostí, výkonu a využitia. V našom portfóliu produktov vždy nájdete len originálne elektromotory vysokej kvality, ktoré pochádzajú od špičkových a overených výrobcov.

V portfóliu nájdete aj jednofázový elektromotor ML-230V

Jednofázový elektromotor 230V

Jednofázový elektromotor 230V je elektrické zariadenie s výstupným výkonom približne 1PP. V praxi sa väčšinou jedná o jednofázové indukčné motory. Pričom mnohé z nich si našli významné využitie v rôznych domácich aplikáciách. Uvedené zariadenia možno využiť napríklad pri ventilátoroch, elektrických hračkách, dúchadlách, odstredivých čerpadlách, práčkach a mnohých ďalších výrobkoch.

Jednofázové elektromotory ML sú vyrobené pre použitie na 220 – 230V. Svoje praktické využitie si nájdu najmä v sústave TN-C, TN-S a TN-CS. Všetky tieto zariadenia sú navrhnuté na použitie pre jednu fázu a uplatnia sa v ľahkých aj ťažkých prevádzkach. Na spustenie jednofázových elektromotorov sa spolu so štandardným prevádzkovým vinutím používa aj prídavné navíjacie vinutie poľa. Toto pomocné vinutie je spolu s fázovým posunom umiestnené 90 stupňov k bežiacemu vinutiu a paralelne je spojené s bežiacim vinutím.

Na spustenie uvedených zariadení sa  praxi využívajú aj ďalšie spôsoby, na základe ktorých sú motory klasifikované ako motory s delenými fázami. Ďalej motory s tienenými pólmi alebo motory s reluktanciou a mnohé ďalšie.

Spoločnosť KELHEIM Slovensko ponúka záujemcom na predaj elektromotory vrátane jednofázového elektromotora ML-230V. Naše produktové portfólio vždy obsahuje len špičkové produkty od overených producentov. Naši pracovníci sú kedykoľvek pripravení odporučiť vám najvhodnejšie riešenie pre vašu prevádzku. 

Ďakujeme vám za dôveru v uplynulých rokoch a tešíme sa na spoluprácu s vami!